PKI портал на Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

PKI портал > PKI Документация > Windows > Stunnel > Настройка на браузърите за използване на отдалечен достъп през proxy.uni-sofia.bg

Настройка на браузърите за използване на отдалечен достъп през proxy.uni-sofia.bg

Съдържание:

  1. Предварителна информация
  2. Настройки за Brave Browser, Google Chrome, Microsoft Edge и Internet Explorer
  3. Настройки за Mozilla Firefox
  4. Проверка дали тунела се използва от браузъра
  5. Помощ

 

1. Предварителна информация

За да можете да използвате отдалечено прокси сървъра на Софийския Университет за достъп до научни списания и бази данни, трябва:

 

2. Настройки за Brave Browser, Google Chrome, Microsoft Edge и Internet Explorer

Brave Browser, Google Chrome, Microsoft Edge и Internet Explorer нямат самостоятелни настройки за използване на прокси сървър.
Вместо това те използват този прокси сървър, който е зададен в системните настройки на Windows.

За да зададете използването на прокси сървър в системните настройки на Windows (които да са използваеми от Brave Browser, Google Chrome, Microsoft Edge и Internet Explorer) трябва да влезете в приложението за преглед и промяна на настройките на системита. Това става като в менюто за достъп до приложенията в Windows натиснете върху иконата изобразяваща зъбно колело:

В прозореца, който ще се появи след това натиснете върху "Network & Internet":

След това в списъка с настройки в "Network & Internet" натиснете върху "Proxy":

и там включете "Automatically detect settings" и "Use setup script", в текстовото поле под "Script address" укажете http://proxy.uni-sofia.bg/proxy.pac и накрая натиснете бутона "Save":

Проверете дали имате връзка през прокси сървъра по начина показан по-долу.

 

3. Настройки за Firefox

В адресното поле на браузъра въведете about:preferences (1) и в страницата с настройки, който ще се отвори след това в секция "General" (2) натиснете бутона "Settings..." (3), който се намира най-долу на страницата (под "Network Settings"):

След това изберете с мишката "Automatic proxy configuration URL" (1), в текстовото поле там въведете http://proxy.uni-sofia.bg/proxy.pac (2) и натиснете бутона "OK" (3) за край на извършване на настройките:

Проверете дали имате връзка през прокси сървъра по начина показан по-долу.

 

4. Проверка дали тунела се използва от браузъра

Стартирайте Stunnel, както е указано в документа "Стартиране и спиране на дистанционния достъп до proxy.uni-sofia.bg през Stunnel". След това, използвайки браузъра, за когото сте извършили настройки за използване на прокси сървъра, посетете адрес:

 

http://proxy.uni-sofia.bg/test/

 

При успешно сървързване ще видите следната страница:

ВНИМАНИЕ! Често срещана грешка е потребителя да изгради тунела, но да не настрои браузъра да използва този тунел по начина, който е показан по-горе и да не може да види страницата индикираща успешен достъп до прокси сървъра!

 

5. Помощ

В случай, че при изпълнението на инструкциите, посочени в документа, възникне проблем, изпратете подробно описание на проблема, включително снимки от екрана, на адрес:

Използвайте вашия университетски e-mail адрес за изпращането на тази информация. В противен случай най-вероятно няма да ви бъде отговорено.

Ако по някаква причина не може да използвате вашия университетски електронен пощенски адрес, обадете се в работно време на телефон (+359 2) 96 31 338 или (+359 2) 81 61 591, за да получите инструкции как да процедирате в този случай.

Ако не знаете как да направите снимка на екрана, прочетете документа "Как да направим снимка на екрана в Windows".

 


Последна актуализация: 9 април 2020

Автор на първоначалната версия на документа: Веселин Колев

2020 УЦИКТ, Софийски Университет