PKI портал на Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

PKI портал > PKI Документация > Windows

Използване на PKI-базираните услуги, предлагани от Софийския Университет, чрез Windows и приложен софтуер за Windows

 

► Издаване на персонален X.509 сертификат за служителите на Софийския Университет

 

► Услуги използваеми чрез издадения персонален X.509 сертификат:

 

Помощна техническа документация

Windows (потребителски профил)

Adobe Reader

Mozilla Firefox

Mozilla Thunderbird

Outlook

Stunnel

 


Последна актуализация: 14 март 2021

Автор на първоначалната версия на документа: Веселин Колев

2021 УЦИКТ, Софийски Университет