PKI портал на Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

PKI портал > PKI Документация > Windows > Как да проверим дали персоналния X.509 сертификат е правилно инсталиран и валиден, чрез тест с Brave Browser, Google Chrome, Microsoft Edge и Internet Explorer

Как да проверим дали персоналния X.509 сертификат е правилно инсталиран и валиден, чрез тест с Brave Browser, Google Chrome, Microsoft Edge и Internet Explorer

Средно време за изпълнение на инструкциите от начинаещ потребител: ~ 5 минути

Съдържание:

 1. Инструкции
 2. Помощ

 

1. Инструкции

Обръщаме Ви внимание, че: тази документация покрива единствено случая на използването на персонален X.509 сертификат за електронен подпис издаден от удостоверителя на СУ.

Този тест не е приложим за персонални X.509 сертификати за КЕП издадени от B-Trust, InfoNotary, StampIT или други издатели.

За да може да извършите теста, вие трябва да сте:

След като сте сигурни, че сте изпълнили и трите препоръки по-горе, може да посетите адреса на тестовата страница:

https://pki.uni-sofia.bg/test

При първо посещение на този адрес в рамките на текущата стартирана сесия на вашия браузър:

 

 • ако използвате Brave Browser или Google Chrome:

  ще се появи прозорец, в който да изберете сертификата, с който да се удостоверите:

  Натиснете с мишката върху сертификата за да го изберете и после бутона "OK". След това в нов прозорец (внимавайте, може да се появи зад прозореца на браузъра и да не го видите) въведете паролата за защита на частния ключ на сертификата и натиснете бутона "Allow":

  Ако сте инсталирали правилно персоналния X.509 сертификат, въвели сте вярната парола за достъп до него и той е валиден в момента на извършване на този тест (не е бил отменен по някаква причина), ще видите следната страница:

  ако не виждате текста потвърждаващ валидността на сертификата и смятате, че сте извършили всички стъпки по-горе коректно, се обърнете към екипа за поддръжка (виж "Помощ" по-долу).

   

 • ако използвате Microsoft Edge или Internet Explorer:

  ще се появи прозорец, в който да изберете сертификата, с който да се удостоверите:

  Натиснете с мишката върху сертификата за да го изберете и после бутона "OK". След това в нов прозорец (внимавайте, може да се появи зад прозореца на браузъра и да не го видите) въведете паролата за защита на частния ключ на сертификата и натиснете бутона "Allow":

  Ако сте инсталирали правилно персоналния X.509 сертификат, въвели сте вярната парола за достъп до него и той е валиден в момента на извършване на този тест (не е бил отменен по някаква причина), ще видите следната страница:

  ако не виждате текста потвърждаващ валидността на сертификата и смятате, че сте извършили всички стъпки по-горе коректно, се обърнете към екипа за поддръжка (виж "Помощ" по-долу).

 

2. Помощ

В случай, че при изпълнението на инструкциите, посочени в документа, възникне проблем, изпратете подробно описание на проблема, включително снимки от екрана, на адрес:

Използвайте вашия университетски e-mail адрес за изпращането на тази информация. В противен случай най-вероятно няма да ви бъде отговорено.

Ако по някаква причина не може да използвате вашия университетски електронен пощенски адрес, обадете се в работно време на телефон (+359 2) 96 31 338 или (+359 2) 81 61 591, за да получите инструкции как да процедирате в този случай.

Ако не знаете как да направите снимка на екрана, прочетете документа "Как да направим снимка на екрана в Windows".

 


Последна актуализация: 9 април 2020

Автор на първоначалната версия на документа: Веселин Колев

2020 УЦИКТ, Софийски Университет